Клоновете на ДДД-Експерт предлагат различни Бизнес пакети, които адекватно защитатават здравето вашите служители, клиенти и околната среда.

Насекоми, гризачи и други вредители, често са причинина за неочаквани проблеми. Оборудването, инфраструктутрата и не на последно място общественото здраве са застрашени от многобройни материални и дори емоционални щети. Екипите на
ДДД-Експерт са обучени да открият рисковите зони, да вземат превантивни мерки и да Ви гарантират, че наглед малък проблем няма да превърне в бедствие. Чрез санитарни одити и обследвания на място, нашите препоръки ще помогнат за елиминиране на предпоставките, осигуряващи на вредителите условия за интензивно развитие.

Ако вредители са вече налице, един от нашите квалифицирани служители ще извърши инспекция, ще установи вида на вредителя и ще Ви консултира как да отстраните предпоставките за неговото развитие. Ние ще предложим план за действие, ще го обсъдим с Вас и чрез химични и нехимични методи, ще Ви осигурим така необходимото спокойствие. При извършване на цялостно ДДД третиране, ефективността е гарантирана, а последващите проверки и непрекъснатия мониторинг ще осигурят трайно решение на проблема.